⇦ | com.github.bartzaalberg.sudokular [main]
Last updated on: 2022-05-21 16:22 [UTC]

Metadata for com.github.bartzaalberg.sudokular in main

com.github.bartzaalberg.sudokular - 1.1.0 ⚙ amd64

Icon
---
Type: desktop-application
ID: com.github.bartzaalberg.sudokular
Package: com.github.bartzaalberg.sudokular
Name:
 C: Sudokular
 pl: Sudokular
Summary:
 C: The number that is alone
 pl: Liczba, która jest samotna
Description:
 C: >-
  <p>The goal of Sudoku is to fill in a 9×9 grid with digits so that each column, row, and 3×3 section contain the numbers
  between 1 to 9. At the beginning of the game, the 9×9 grid will have some of the squares filled in. Your job is to use
  logic to fill in the missing digits and complete the grid. A move is incorrect if:</p>

  <ul>
   <li>Any row contains more than one of the same number from 1 to 9</li>
   <li>Any column contains more than one of the same number from 1 to 9</li>
   <li>Any 3×3 grid contains more than one of the same number from 1 to 9</li>
  </ul>
 pl: >-
  <p>Celem sudoku jest wypełnienie siatki 9×9 cyframi tak, aby każda kolumna, rząd i sekcja 3×3 zawierały liczby od 1 do
  9. Na początku gry, siatka 9×9 będzie miała wypełnione niektóre kwadraty. Twoim zadaniem jest użycie logiki do wypełnienia
  brakujących cyfr i uzupełnienia siatki. Ruch jest nieprawidłowy, jeśli:</p>

  <ul>
   <li>Jakikolwiek rząd posiada więcej, niż jedną taką samą cyfrę od 1 do 9</li>
   <li>Jakakolwiek kolumna posiada więcej, niż jedną taką samą cyfrę od 1 do 9</li>
   <li>Jakakolwiek sekcja 3×3 posiada więcej, niż jedną taką samą cyfrę od 1 do 9</li>
  </ul>
DeveloperName:
 C: Bart Zaalberg
ProjectLicense: GPL-3.0+
Categories:
- Game
- Game
Keywords:
 C:
 - game
 - videogame
 - player
 - sudoku
Url:
 homepage: https://github.com/bartzaalberg/sudokular
 bugtracker: https://github.com/bartzaalberg/sudokular/issues
 help: https://github.com/bartzaalberg/sudokular/issues
Icon:
 cached:
 - name: com.github.bartzaalberg.sudokular_com.github.bartzaalberg.sudokular.png
  width: 64
  height: 64
 - name: com.github.bartzaalberg.sudokular_com.github.bartzaalberg.sudokular.png
  width: 128
  height: 128
 - name: com.github.bartzaalberg.sudokular_com.github.bartzaalberg.sudokular.png
  width: 64
  height: 64
  scale: 2
Launchable:
 desktop-id:
 - com.github.bartzaalberg.sudokular.desktop
Provides:
 binaries:
 - com.github.bartzaalberg.sudokular
Screenshots:
- default: true
 thumbnails:
 - url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-1_752x660.png
  width: 752
  height: 660
 - url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-1_624x547.png
  width: 624
  height: 547
 - url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-1_224x196.png
  width: 224
  height: 196
 source-image:
  url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-1_orig.png
  width: 1031
  height: 905
- thumbnails:
 - url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-2_752x660.png
  width: 752
  height: 660
 - url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-2_624x547.png
  width: 624
  height: 547
 - url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-2_224x196.png
  width: 224
  height: 196
 source-image:
  url: com/github/bartzaalberg.sudokular/84D0439BCAB9CB1B465C89E298BAC1BF/screenshots/image-2_orig.png
  width: 1031
  height: 905
Releases:
- version: 1.1.0
 unix-timestamp: 1574899200
 description:
  C: >-
   <p>Added Polish translation</p>

   <ul>
    <li>Added Polish translation</li>
   </ul>
- version: 1.0.1
 unix-timestamp: 1563321600
 description:
  C: >-
   <p>Small fixes</p>

   <ul>
    <li>Do not resume games when content is null</li>
    <li>Generate save game on start</li>
    <li>Simplified building steps</li>
    <li>Removed depracated Granite.Application</li>
   </ul>
- version: 1.0.0
 unix-timestamp: 1562716800
 description:
  C: >-
   <p>Interface changes and more</p>

   <ul>
    <li>Updated application name in store</li>
    <li>Added dark mode for grid</li>
    <li>Added new menu</li>
    <li>Added back button</li>
    <li>Fixed saving bug on application kill shortcut</li>
    <li>Updated screenshots</li>
   </ul>
- version: 0.0.3
 unix-timestamp: 1561939200
 description:
  C: >-
   <p>Updated application name and theme</p>

   <ul>
    <li>Application is now called sudokular</li>
    <li>Updated screenshots</li>
    <li>Updated header image</li>
   </ul>
- version: 0.0.2
 unix-timestamp: 1554076800
 description:
  C: >-
   <p>Updated appdata</p>

   <ul>
    <li>Updated appdata</li>
    <li>Added issues to repository so that Houston will have a place to send issues</li>
   </ul>
- version: 0.0.1
 unix-timestamp: 1553731200
 description:
  C: >-
   <p>First release</p>

   <ul>
    <li>First release</li>
   </ul>
ContentRating:
 oars-1.1:
  violence-cartoon: none
  violence-fantasy: none
  violence-realistic: none
  violence-bloodshed: none
  violence-sexual: none
  violence-desecration: none
  violence-slavery: none
  violence-worship: none
  drugs-alcohol: none
  drugs-narcotics: none
  drugs-tobacco: none
  sex-nudity: none
  sex-themes: none
  sex-homosexuality: none
  sex-prostitution: none
  sex-adultery: none
  sex-appearance: none
  language-profanity: none
  language-humor: none
  language-discrimination: none
  social-chat: none
  social-info: none
  social-audio: none
  social-location: none
  social-contacts: none
  money-purchasing: none
  money-gambling: none
Custom:
 x-appcenter-color-primary: rgb(230, 199, 168)
 x-appcenter-color-primary-text: rgb(0, 0, 0)